News

Nhặt nhạnh ký ức tuổi thơ

Tóm tắt Nhặt nhạnh ký ức tuổi thơ audio

ôi đã sống ở thành phố này tám năm, tám năm rời ra xa nhà, tám năm đi đi về về cách nhau hơn mười giờ đi xe. Khoảng thời gian cách xa ấy, tôi hay hoài nhớ về ngày xưa, ngày tôi còn nhỏ, các em tôi còn dễ thương, và những ngày bà tôi còn khỏe trong ngôi làng miền duyên hải.

Nghe thêm cùng thể loại