News

Sky của 'chủ tịch' Sơn Tùng ủng hộ 40 triệu chống Covid-19, có người dốc cạn tài khoản để ghi danh 'quỹ bầu trời xanh'

Tóm tắt Sky của 'chủ tịch' Sơn Tùng ủng hộ 40 triệu chống Covid-19, có người dốc cạn tài khoản để ghi danh 'quỹ bầu trời xanh' audio

Hàng loạt FC của các ngôi sao nổi tiếng như K-ICM, Jack, Mỹ Tâm và mới nhất là Sơn Tùng đang chung tay góp sức để quyên góp tiền cho chiến dịch chống Covid-19.

Nghe thêm cùng thể loại