News

Tại sao nhân loại không thuần hóa hổ hay sư tử để làm gia súc hay thú cưỡi?

Tóm tắt Tại sao nhân loại không thuần hóa hổ hay sư tử để làm gia súc hay thú cưỡi? audio

Chúng ta đã từng thuần hóa rất nhiều loài động vật để làm thú cưng hay thú cưỡi trong chiến tranh, hổ và sư tử là những loài vật có sức mạnh khủng khiếp có thể cướp đi sinh mạng chỉ trong một cú tát, vậy tại sao chúng ta lại không thuần hóa chúng để làm thú cưỡi?

Nghe thêm cùng thể loại