News

Tuyết sơn phi hồ

Tóm tắt Tuyết sơn phi hồ audio

Truyện kiếm hiệp Tuyết Sơn Phi Hồ của tác giả Kim Dung xảy ra trong bối cảnh tranh giành bảo đao của Sấm Vương Lý Tự Thành vào năm Càn Long thứ 48 đời nhà Thanh.
Mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện Tuyết Sơn Phi Hồ ngay bây giờ

Nghe thêm cùng thể loại