News

Vì sao người hiền lành vẫn gặp đau khổ?

Tóm tắt Vì sao người hiền lành vẫn gặp đau khổ? audio

Vì sao người hiền lành vẫn gặp đau khổ, còn kẻ gian ác vẫn ăn sung mặc sướng? Câu hỏi này chắc nhiều bạn vẫn băn khoăn. Hãy lắng nghe lời Phật dạy về cuộc sống để hiểu hơn về nhân tình thế thái.

Nghe thêm cùng thể loại