News

Vợ chồng đến với nhau là 'duyên', con cái đến với cha mẹ là 'nợ'

Tóm tắt Vợ chồng đến với nhau là 'duyên', con cái đến với cha mẹ là 'nợ' audio

Trong kinh Phật có nói: người đàn ông và phụ nữ làm gì ở thế giới này là do nhân duyên mà đến. Hai người không có duyên thì sẽ không đến được với nhau, không có nợ thì sẽ không đến cùng với nhau. Làm phụ nữ, hầu hết đều có phần oán trách chồng, trường hợp không oán hận chồng chút nào là rất ít. Người đàn ông có thể nói: Vợ tôi trách tôi, tôi thậm chí còn không biết. Thông thường, khi yêu càng nhiều thì hận sẽ càng nhiều.

Nghe thêm cùng thể loại